موفقیت
 نامه نوشتن به فرشته
تمامی انسانها .تمامی اوضاع و شرایط و امور هر کدام فرشته ای مخصوص به خود دارند.حتی خود شما فرشته هایی مخصوص به خود دارید....مثلا فرشته ی علم و دانش . فرشته ی موفقییت.فرشته ی عشق. فرشته ی ازدواج.فرشته ی شغلی خاص و..................  . شما در هر کدام از این شرایط که قرار می گیرید برای فرشته اش نامه بنویسید.مثلا اگر می خواهید توجه فردی را به خود معطوف سازید برای فرشته اش نامه بنویسید.یا اگر خواهان شغلی خاص هستید برای فرشته اش نامه بنویسید.یا خواستار رشته . شیئی یا یک دارایی. این روش هم یکی از موفق ترین روش های کتاب (( از دولت عشق)) خانم دکتر کاترین پاندر است.خودم و دوستانم تجربیات شگفت انگیزی در این زمینه داشته ایم که بهتر است شما هم امتحان و نتایج را برای ما بفرستید.

|+| نوشته شده توسط لئونور در چهارشنبه یازدهم مرداد ۱۳۸۵  |
 
 
بالا